צאלון חשמלי

צאלון חשמלי

צאלון חשמלי

צאלון חשמלי נאסף המאפשר שליטה מלאה בכניסת אור ואוויר.