תהליך עבודה

תהליך עבודה – אלום פליקס

אלום פליקס שמה דגש על ליווי הלקוח לאורך כל הדרך מקבלת העבודה ועד לסיומה. תהליך העבודה מורכב מכמה שלבים בהם הלקוח מעורב ומעודכן לאורך כל הדרך.

אלום פליקס - מערכות אלומיניום מתקדמותשלב א’ – קבלת מפרט האלומיניום מהלקוח\אדריכל\מעצב ושיחה ראשונית על מנת להבין את צרכי הלקוח. לאחר מכן נשלחת ללקוח הצעת מחיר מפורטת

אלום פליקס - מערכות אלומיניום מתקדמותשלב ב’ – פגישה אישית עם הלקוח במיקום עבודת האלומיניום, סקירה של הפתחים הקיימים מול המפרט הראשוני ומתן אלטרנטיבות במידת הצורך

אלום פליקס - מערכות אלומיניום מתקדמותשלב ג’ – לאחר פגישה נשלח אל הלקוח מפרט אלומיניום מעודכן הכולל Shop Drawing לאישורו, לאחר שהלקוח מאשר את המפרט המעודכן ואת גוון האלומיניום הנבחר נקבעת פגישה במשרדי אלום פליקס לצורך חתימה על הסכם עבודת האלומיניום